Onkolojik Cerrahi Nedir?

Onkolojik cerrahi, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan cerrahi bir dalıdır. Amacı, kanserli hücreleri vücuttan çıkarmak veya kontrol altına almak, kanserin yayılımını engellemek veya belirli bir kanser türünü tedavi etmektir. Onkolojik cerrahi, kanser tedavisinin temel bileşenlerinden biridir ve kanser hastalarının tedavi planlarında sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Onkolojik cerrahi şu şekillerde uygulanabilir:

Onkolojik cerrahi, kanserin türüne, evresine, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı teknikler ve yaklaşımlar gerektirebilir. Cerrah, kanserli dokuyu mümkün olduğunca tamamen çıkarmaya çalışırken, sağlam dokuların korunmasını ve hastanın yaşam kalitesini mümkün olan en iyi düzeyde tutmayı hedefler.

Onkolojik cerrahi genellikle diğer kanser tedavi yöntemleriyle (kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi vb.) birlikte kullanılır. Kanser tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım benimsenir ve cerrahi, tıbbi onkologlar, radyasyon onkologları ve diğer uzmanlarla işbirliği içinde planlanır ve uygulanır. Her hastanın durumu farklıdır ve tedavi planı bireyselleştirilir.